กำลังดูไอเทม

#12211: Kafra Card

รหัสไอเทม 12211 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Kafra_Card__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Kafra Card ประเภท กดใช้
ราคาซื้อ 2 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 1 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม บัตรเรียก Kafra ที่ออกโดย Kafra Center
สามารถเรียกใช้บริการ Kafra ได้ 1 ครั้ง
น้ำหนัก : 1

Kafra Card ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย