กำลังดูไอเทม

#12209: Life Insurance

รหัสไอเทม 12209 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Insurance__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Life Insurance ประเภท กดใช้
ราคาซื้อ 1 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 0 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ใบรับรองประกันชีวิตที่ออกโดย Kafra Center
ใช้ได้ครั้งเดียว
ถ้าผู้เล่นตายใน 30 นาที จะไม่เสีย EXP
น้ำหนัก : 1

Life Insurance ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย