กำลังดูไอเทม

#1058: Moth Wings

รหัสไอเทม 1058 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Wing_Of_Moth__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Moth Wings ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 200 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 100 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ปีกของมอธ
_
น้ำหนัก : 1

Moth Wings ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1114 Dustiness 5% 40 Insect Level 2 Wind
2842 Special Dustiness 5% 42 Insect Level 2 Wind

Moth Wings ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย