กำลังดูไอเทม

#1057: Moth Dust

รหัสไอเทม 1057 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Moth_Dust__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Moth Dust ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 138 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 69 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ขวดบรรจุฝุ่นผงของมอธ
_
น้ำหนัก : 1

Moth Dust ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1114 Dustiness 90% 40 Insect Level 2 Wind
2842 Special Dustiness 90% 42 Insect Level 2 Wind
1199 Punk 30% 67 Plant Level 1 Wind

Moth Dust ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย