กำลังดูไอเทม

#1033: Maneater Root

รหัสไอเทม 1033 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Root_Of_Maneater__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Maneater Root ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 208 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 104 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม รากไม้ รูปร่างเหมือนขาของมนุษย์
_
น้ำหนัก : 1

Maneater Root ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1368 Geographer 55% 80 Plant Level 3 Earth
1162 Rafflesia 55% 47 Plant Level 1 Earth
2825 Solid Geographer 55% 73 Plant Level 3 Earth
2824 Swift Geographer 55% 73 Plant Level 3 Earth
2695 Swift Rafflesia 55% 86 Plant Level 1 Earth
1413 Hermit Plant 38% 62 Plant Level 2 Fire
1781 Drosera 20% 46 Plant Level 1 Earth
2738 Elusive Muscipular 20% 105 Plant Level 1 Earth
1780 Muscipular 20% 57 Plant Level 1 Earth
2844 Solid Drosera 20% 101 Plant Level 1 Earth

Maneater Root ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย