กำลังดูไอเทม

#10012: Tiny Egg Shell

รหัสไอเทม 10012 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Tiny_Egg_Shell__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Tiny Egg Shell ประเภท ประดับสัตว์เลี้ยง
ราคาซื้อ 20 น้ำหนัก 0
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม เปลือกเล็กๆที่สามารถสวมใส่โดยสัตว์เลี้ยง
ประเภท : Q-Pet Equipment
ใช้กับ Q'Pet : Picky
น้ำหนัก : 0

Tiny Egg Shell ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1050 Picky 0.1% 5 Brute Level 1 Fire
2712 Special Picky 0.1% 10 Brute Level 1 Fire

Tiny Egg Shell ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย